Topkwaliteit

Erkend dealer

Uitstekende service

GPS Precisielandbouw: Landbouwservice helpt u met vooruitgang door techniek

l_100001_06c_cHoe werkt het?

De GPS-antenne op de machine ontvangt een ononderbroken signaal van alle GPS-satellieten. GPS-grondstations, verspreid over heel Europa, ontvangen dezelfde signalen. Omdat de exacte locatie van deze stations bekend is, kan de afwijking ten opzichte van deze stations berekend worden, en wordt er een correctiebericht naar de geostationaire satellieten verstuurd.

Deze satellieten sturen dit correctiebericht vervolgens weer terug naar de GPS-ontvanger op het voertuig, zodat de exacte positie van het voertuig bepaald kan worden.

GPS Netwerk

Het Amerikaanse GPS (Global Positioning System) satellietnetwerk bepaalt de positie van een voertuig aan de hand van signalen die afkomstig zijn van 32 satellieten die ieder in 12 uur rond de aarde vliegen. Deze satellieten bevinden zich op 20000 km boven de aarde. Hun baan rond de aarde is bekend zodat een ontvanger op de grond zijn eigen positie kan bepalen ten opzichte van iedere satelliet waarvan een signaal ontvangen wordt.

Een uiterst nauwkeurige atoomklok aan boord van iedere satelliet wordt gebruikt voor het uitzenden van regelmatige GPS-signalen.

Glonass Netwerk

Het Russische netwerk van navigatiesatellieten, GLONASS, gebruikt hetzelfde principe als het GPS-netwerk door signalen op verschillende frequenties uit te zenden.

Sommige landbouwtoepassingen vereisen een precisieniveau dat alleen bereikt kan worden wanneer zowel de signalen van het GPS als het GLONASS netwerk ontvangen worden. Alleen dan is er sprake van volledige satellietdekking en voldoende correctie.

Een aantal van onze ontvangers bieden deze mogelijkheid doordat ze zowel GPS- als GLONASS-satellietsignalen kunnen verwerken. Zo bieden ze de gebruiker de zekerheid van een hoger productiviteitsniveau dan ontvangers die slechts de signalen van één satellietnetwerk ontvangen.

Vier precisieniveaus tot op 2,5 cm

Een ongecorrigeerd GPS of GLONASS-signaal biedt u positiebepaling die op 5 tot 10 meter nauwkeurig is. Dit is meer dan genoeg voor de navigatiesystemen in auto’s maar niet voor de navigatie van landbouwvoertuigen, waarvoor pass-to-pass en year-to-year nauwkeurigheid nodig is, naast herhaalbaarheid.

Pass-to-pass nauwkeurigheid

meet de relatieve nauwkeurigheid tijdens intervallen van 15 minuten. In het algemeen worden hiermee de overgeslagen of overlappende stukken bedoeld bij het werken in stroken. Wanneer een New Holland ontvanger een pass-to-pass nauwkeurigheid van +/- 2,5 cm heeft, wil dat zeggen dat er in 95% van de tijd minder dan 2,5 cm wordt overgeslagen/overlapt.

Year-to-year nauwkeurigheid

is de meting van herhaalbare nauwkeurigheid. Dit houdt in dat u een dag, week, maand of jaar later, precies dezelfde stroken kunt rijden. Een year-to-year nauwkeurigheid van +/- 2,5 cm wil dus zeggen dat u volgend jaar 95% van de tijd dezelfde rijen afl egt binnen 2,5 cm van de rijen van dit jaar.

Landbouwservice helpt u verder

Wilt u meer informatie over GPS Precisielandbouw? Landbouwservice is uw partner! Neem contact op via de mogelijkheden op onze contactpagina.

Onze Occassions

Neem contact op

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d67116.60971222848!2d5.339330100823868!3d51.306783544401895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c6d18e68cb5f09%3A0xaf4477e7ffc05e57!2sLandbouwservice+B.V.!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1536928334911" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>