Lely Lotus

Het resultaat ligt voor het oprapen.
Zeker in zwaardere sneden gras is tijdig schudden van groot belang voor een goede en egale droging. Een grote capaciteit en een goed kerende werking beperken de droogtijd en daarmee de veldperiode en de vertraging van de hergroei.

Om makkelijker te kunnen harken en een goede homogene droging te waarborgen dient bij het schudden al het gewas te worden opgeraapt. Vervuiling zoals grond, mest of oude gewasresten mee nemen is daarbij uit den boze. Geen enkele schudder evenaart daarbij het aanpassingsvermogen en de opnamecapaciteit van de Lely haaktand.
Door zijn slepende stand en slim ontwerp is de Lotus haaktand veel flexibeler dan conventionele schudder tanden. De haak van de tand strijkt als het ware – oneffenheden ontwijkend – over de zode zonder daarbij zodebeschadiging of vervuiling te veroorzaken. Lotus schudders zijn daardoor verder voorover af te stellen wat de ruimte tussen de rotoren tot een minimum beperkt zodat al het gewas moeiteloos meegenomen wordt.

Grip op het gewas

De Lotus schudder is door zijn capaciteit bepalend als het gaat om uw beslissing om op het juiste tijdstip snel en goed voer te winnen. De unieke grip en verwerkingscapaciteit van de haaktanden gekoppeld aan de stabiliteit van de schudders vormt een ongekende slagkracht waar elke gebruiker op kan vertrouwen.

Door de stand en haakvorm hebben beide tanden enorm veel grip op het gewas en ontstaat het vermogen om veel gewas op te nemen. Bij elke rotoromwenteling nemen Lely schudders zo’n 50% meer mee dan schudders met rechte tanden. De constructie van de complete schudder maakt het vervolgens mogelijk deze capaciteit in snelheid om te zetten.

Laag toerental, mooi meegenomen

Bij te agressieve bewerking is het verlies aan plantmateriaal direct te zien aan het stof wat opgeworpen wordt. Dit heeft te maken met het effect van de schuddertanden op het gewas.

Daarbij werkt de schudder ideaal bij een laag aftakas toerental, tussen 400-450 toeren per minuut. Haaktanden hebben daarnaast relatief weinig contact want de opname capaciteit ligt immers 150% hoger. Op de plaats waar twee rotoren overlappen wordt de gewasstroom door de tanden van beide rotoren gegrepen waardoor het gewas uit elkaar getrokken wordt en een flinke snelheid naar achter meekrijgt.

Beste droging door versterkte kering

Hoe groter de afstand die het gewas in de lucht aflegt, des te beter is de kerende werking. Nat gewas is immers zwaarder dan droog gewas; dit vliegt dus verder weg en komt bovenop het droge gewas terecht. De stand van de dubbele haaktand, de speciale hoek van de haak en de steile stand van de rotoren bezorgen het gewas een ongekende achterwaartse snelheid wat die lange vlucht bewerkstelligt.

Om het kerende effect nog eens te versterken, is de bovenste van de twee haaktanden korter. Het bovenop liggende – droge – gewas krijgt door het lengteverschil van de tanden minder snelheid mee, waardoor het verschil in snelheid met het natte gewas nóg groter wordt en het uiteindelijke schudresultaat nog verder verbetert.

Goed schudden is onafhankelijk van rotorformaat

Lotus schudders met de unieke haaktanden bieden het grote voordeel dat de tanden – dankzij de grote mate van flexibiliteit en de slepende stand – zelfs onder een lichte voorspanning kunnen worden afgesteld. Dat betekent dat de rotor onder alle omstandigheden relatief ver voorover kan worden gesteld, wat het schudbeeld ten goede komt. De ruimte tussen de rotoren waar de tanden niet komen, is daardoor klein, terwijl de rotor onder een ideale schudhoek staat. Ook bij de grotere rotoren blijft de gewasopname dus gegarandeerd, zonder dat het schudbeeld of de kerende werking nadelig wordt beïnvloed.

Lang gewas

Bij lang gewas is een grotere rotor in het voordeel. Door de grotere diameter moet het gras een grotere afstand afleggen en wordt het beter uit elkaar getrokken. Een goed voorbeeld is de Lotus 600. Deze schudder is zeer populair in gebeiden waar ze lang en ruw materiaal willen schudden.

Flexibele tanden zorgen voor schoon voer

In vergelijking met rechte tanden hebben de haaktanden van Lely slechts weinig kracht nodig om uit te wijken. Het is zelfs beter om de tand een lichte voorspanning op de grond mee te geven; de gewasopname is dan immers nóg beter en tevens kan de rotor verder voorover worden gesteld, zonder dat daarbij vervuiling optreedt.

Kantschudden met de Lely Lotus schudder

Voor het schudden langs perceelsranden en sloten worden de tanden van de buitenste rotor in de binnenste positie gezet. De tanden van deze rotor zullen het gras dan naar binnen werpen, weg van de rand. Hierdoor blijft de perceelsrand schoon en wordt het gras perfect verdeeld. Andere manieren van kantschudden, bijvoorbeeld schuinstellen, leiden tot een ongelijkmatige droging door zwadvorming.

Vervuiling

Vervuiling (dat wil zeggen: een hoog asgehalte) wordt voorkomen door op de juiste diepte te werken. Te diep werken, of een belemmerde bodemvolging van de schudelementen zijn bekende oorzaken van vervuiling door middel van grond, opgedroogde mest of graspolletjes in de kuil. Dergelijke vervuiling is te voorkomen door een goede afstelling van de schudder, flexibele schuddertanden en een systeem met een goede, ofwel onbelemmerde bodemvolging.

Voorkom brokkelverlies

De rotoren van de Lotus schudders draaien met een relatief laag toerental waardoor brokkelverlies wordt voorkomen. Daarnaast is de slepende stand van de tanden zeer vriendelijk voor zelfs het droogste gewas.

Gemakkelijk instelbaar

Bij sterk wisselende omstandigheden is het echter belangrijk dat de schudhoek en werkdiepte vlot kunnen worden versteld. Bij de gedragen Lotus schudders wordt de instelling van de schudhoek bepaald door de wielpoten. De wielpoten kunnen door middel van een pen gemakkelijk in vijf verschillende posities worden gezet. De werkdiepte wordt vervolgens ingesteld door de topstang langer of korter te draaien.

Geen last van wikkelen

Het AWS Anti Wikkel Systeem – standaard op alle Lotusmodellen – biedt dé oplossing. Gras dat van de wielen valt, komt terecht in de speciaal gevormde knik in de wielpoot en belandt dan op de grond.

Wilt u meer informatie over dit product? Loop binnen in onze showroom of neem vrijblijvend contact met ons op!

Gerelateerd

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d67116.60971222848!2d5.339330100823868!3d51.306783544401895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47c6d18e68cb5f09%3A0xaf4477e7ffc05e57!2sLandbouwservice+B.V.!5e0!3m2!1snl!2snl!4v1536928334911" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>